Is het gastwifi veilig voor jouw bezoekers?

Je kunt bezoekers op diverse manieren toegang geven tot het gastwifi; via een open netwerk, een captive portal, een gedeeld wachtwoord, een persoonlijk wachtwoord/account, etc. De ene methode is veiliger dan de andere. Bijgaande quickscan geeft een overzicht 6 veelgebruikte methoden. Met daarbij de voor- en nadelen wat betreft veiligheid voor de bezoekers. De quickscan is gebaseerd op een onderzoek van Dialogic dat in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek werd uitgevoerd.

Download: Quickscan veilig gastwifi

Stedelijk Museum Amsterdam met publicroam
Stedelijk Museum Amsterdam